Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de ouders en het personeel op onze school. Het is de 'formele' gesprekspartner van de schooldirectie; dit is wettelijk verplicht. De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders/verzorgers. Dit zijn op dit moment Dineke van 't Hoff en Priscilla Pfalz namens het team. Barbara Gumbert, moeder Gilles (gr 4),  Silas (gr 7) en Berend (gr 8) en Marieke Mantel, moeder Niels (gr 4).

De zittingstermijn van MR-leden is drie jaar en kan daarna met nog eens drie jaar worden verlengd. De MR adviseert over en stemt in met het beleid van de school. De notulen van de vergadering kunt u opvragen bij de directie. Vergaderingen zijn openbaar.

De Zomergaard is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt het gemeenschappelijke belang voor alle scholen binnen de stichting Trinamiek. Ons GMR-lid is Priscilla Pfalz.

 

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender