Ouderraad

De betrokkenheid en participatie van ouders bij het onderwijs zijn van belang voor zowel de leerlingen als de school. De Ouderraad (OR) kan hierbij een stimulerende rol spelen. Deze raad heeft een belangrijke taak bij de organisatie en assistentie bij schoolse- en buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld vieringen, feesten en sportdagen. Dit alles natuurlijk in goed overleg met het team. 

Ouderbijdrage

Wij vragen ouders om ieder jaar een ouderbijdrage te betalen. Wij hebben de ouderbijdrage nodig om activiteiten voor de leerlingen te kunnen organiseren, die we niet kunnen betalen uit de overheidssubsidie. Denk bijvoorbeeld aan excursies, feesten en vieringen. Zonder de ouderbijdrage kunnen wij dit soort activiteiten niet organiseren.

Daarom vragen wij ouders om een "vrijwillige" bijdrage. Ouders die niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, kunnen de de directeur vragen naar een oplossing. De ouderraad incasseert de ouderbijdrage en beheert deze. Zij legt verantwoording af over de besteding van het geld.

Zij zijn bereikbaar op het e-mailadres OR@dezomergaard.nl en kunnen worden aangesproken op het schoolplein.

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender