Welkom in groep Paars

Wij zijn Groep Paars, oftewel groep 5 en 6. Het is erg gezellig bij ons in de klas en we leren veel. Hieronder kun je het een ander lezen over de organisatie en wat we zoal doen op een dag.

Weektaak

We krijgen elke week een weektaak waar we zelfstandig aan mogen werken. We mogen zelf bepalen welke taken we op welke dag maken, op deze manier leren we zelf ons werk te plannen. De weektaak is elke week anders, zo kunnen we op verschillende manieren extra oefenen met bijvoorbeeld rekenen, spelling en begrijpend lezen. 

Instructie

Elke dag zijn er instructies. Soms luisteren we vanaf onze eigen tafel naar de instructie. En soms mogen we aan de instructietafel zitten bij het bord. Na de instructie gaan we zelf aan de slag. We werken dan in de klas of op de leerpleinen. Het kan ook zijn dat sommige kinderen verlengde instructie krijgen, de juf geeft dan extra uitleg en helpt ons wat langer met iets dat we lastig vinden.

Lezen

We lezen heel veel en heel graag! We mogen dan vrij lezen of hebben een instructie technisch lezen met Estafette boeken. We maken veel leeskilometers. We reizen de wereld over door samen een land te kiezen en met de juf op te zoeken hoe ver dat is. Elke bladzijde is een kilometer!
Begrijpend lezen leren we aan de hand van de methode Nieuwsbegrip. Elke week behandelen we een tekst die gaat over een actueel onderwerp. We oefenen verschillende leesstrategieën: voorspellen, ophelderen en verduidelijken, vragen stellen, samenvatten, relaties en verwijswoorden, visualiseren. Op de Chromebook kunnen we zelfstandig oefenen met Nieuwsbegrip. Daar krijgen we andere tekstsoorten en oefenen woordenschat.  

Rekenen

We gebruiken de rekenmethode 'Wereld in getallen' dat doen we met Snappet. We maken de reken-, spelling- en taallessen op onze Chromebook. We krijgen dan eerst instructie van de juf en maken dan de opdrachten. Daarna kunnen we extra met het leerdoel werken, Snappet zorgt dat de opdrachten worden aangepast op ons eigen niveau. Als we het dan nog lastig vinden kan de juf het doel van de les in ons werkpakket zetten. In het werkpakket staan dus voor iedereen andere doelen waar we mee kunnen oefenen.
In groep 5 rekenen we tot 1000 en worden de tafels verder geautomatiseerd. Ook leren we deelsommen. In groep 6 rekenen we tot 10.000 en worden de tafels onderhouden. Ook wordt er al een begin gemaakt met breuken.

Taal en spelling

Bij taal werken we met de methode 'Taal op maat'. We oefenen in woord- en zinsbouw, woordenschat, spreken, luisteren en stellen. Dit doen we via Snappet maar soms krijgen we van de juf ook extra werkbladen om te oefenen of schrijfopdrachten op papier.
Spelling wordt geoefend in blokken waarin bepaalde spellingsproblemen aan de orde komen. Bij spelling werken we met de methode 'Spelling in beeld'. Ook dit doen we op Snappet. We sluiten elk blok af met een dictee. Gelukkig is er altijd eerst een oefendictee, de juf zet onze leerdoelen dan weer in het werkpakket zodat we nog kunnen oefenen met wat we lastig vinden. Sommige kinderen krijgen de woordpakketten mee naar huis, om nog eens extra te oefenen.

Schrijven

Zowel in groep 5 als in groep 6 oefenen we het schrijven in een schrijfschrift. In groep 6 leren we naast het 'handschrift' ook het 'blokschrift'. Omdat we veel op de Chromebook werken nemen we altijd goed de tijd om netjes te kunnen schrijven.

Wereldoriëntatie

Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Al deze vakken worden niet meer apart gegeven. We werken met de methode Blink. We krijgen hierbij thematisch les over een onderwerp. Na de introductielessen van de juf mogen we zelf onderzoek doen. We doorlopen de cyclus van onderzoekend leren; verkennen, vragen, plannen, onderzoeken, concluderen, maken, verbeteren, presenteren. We ontwikkelen daarbij ook allerlei vaardigheden zoals informatie opzoeken en beoordelen en samenvatten.
Vanaf groep 6 krijgen we ook de topografie van Nederland. Dat oefenen we op 'Topomasters'. Het is zo leuk, dat groep 5 ook mee mag doen en alvast heeft geoefend voor als we naar groep 6 gaan!

Buitenwijs

We nemen ook deel aan de projecten van Buitenwijs. De ene keer een project in de klas, een andere keer trekken we erop uit.

Kunstmenu

Onze school doet mee aan een kunstmenu, een kunst- en cultuurprogramma van de gemeente Lopik. Elk jaar organiseren zij allerlei verschillende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: een schrijver in de klas, muziek- of theatervoorstelling, zelf kunst maken.

Ook geeft onze juf elke week handvaardigheid, tekenen, muziek en/of dramales. Soms koppelt zij dit aan het thema van Blink. Maar ze kan ook goed zelf lessen bedenken.

Vreedzame School

Tijdens de lessen Vreedzame School leren en oefenen we hoe we met elkaar werken en spelen en hoe we kunnen omgaan met conflicten en gevoelens. Dat doen we aan de hand van actuele zaken, spelletjes en/of toneelstukjes. We maken samen afspraken over hoe wij het willen hebben in de klas en we helpen elkaar om ons aan de afspraken te houden.

Gym

Een keer per week, op de dinsdag, hebben wij gym in sportzaal de Wiekslag. We gymmen tegelijk met groep groen en groep oranje. In de gymzaal doet groep 5 mee met de groepen 3 en 4 en groep 6 gymt samen met de groepen 7 en 8. Meestal hebben we in de ene zaal een spelles en in de andere zaal een les met materiaal. Op de helft van de tijd wisselen we dan van zaal zodat we allebei de onderdelen kunnen doen.

Verkeer

Verkeer wordt gegeven aan de hand van de boekjes van Veilig Verkeer Nederland: Op voeten en fietsen. Thema's die dit jaar aan bod komen zijn: verkeersborden, de fiets, voorrang, speciaal voor fietsers, voorgaan en voor laten gaan, spelen en lopen in jouw buurt, op de rotonde.

Werktijd

We hebben bijna elke dag 'werktijd'. Dat is heel fijn want dan kunnen we aan onze weektaak werken of oefenen met eigen doelen uit het werkpakket van rekenen, taal en/of spelling. Soms helpt de juf ons individueel of in een groepje met iets dat we lastig vinden.

Huiswerk

Elke week krijgen we huiswerk mee. Voor groep 5 bestaat dit uit één bladzijde en groep 6 krijgt twee bladzijden. Het huiswerk is bijvoorbeeld een reken- of taalblad of een oefentekst voor begrijpend lezen. Soms krijgen we ook leerwerk mee. Dan kunnen we extra oefenen voor een toets. We kijken het huiswerk altijd klassikaal na, dan weten we meteen hoe goed we het gemaakt hebben.

Schoolreis, feesten, verjaardagen

De groepen 1 t/m 6 gaan ieder jaar op schoolreis. We proberen een bestemming te vinden die niet alleen leuk en ontspannend is, maar waar we ook nog iets van kunnen opsteken. Voorbeelden hiervan zijn Naturalis, het Muiderslot of het Openluchtmuseum.
Door het jaar heen vieren we met de hele school verschillende feesten, denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst en het Suikerfeest.
Ook vieren we alle verjaardagen van de kinderen en juffen. De verjaardagen van de juffen vieren we op één dag. De verjaardagen van de kinderen vieren we op de dag zelf in de klas. Onze juf hangt altijd slingers op, we zingen voor de jarige en mogen trakteren. Op de laatste vrijdag van de maand vieren we met de hele school, de verjaardagen van alle jarigen van die maand.
 

Leerkracht

Van maandag t/m vrijdag staat juf Lisa voor de klas. Wilt u in contact  komen met onze juf? Stuur een berichtje naar lisa.vanvliet@dezomergaard.nl

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender