Welkom in groep Oranje

Wij zijn groep Oranje, oftewel groep 7 en 8.  Het is erg gezellig bij ons in de klas en we leren veel. Hieronder kun je het een ander lezen over de organisatie en wat we zoal doen op een dag.

Weektaak

We krijgen elke week een weektaak waar we zelfstandig aan mogen werken. We mogen zelf bepalen welke taken we op welke dag maken, op deze manier leren we zelf ons werk te plannen. De weektaak is elke week anders, zo kunnen we op verschillende manieren extra oefenen met bijvoorbeeld rekenen, spelling en begrijpend lezen. 

Instructie

Elke dag zijn er instructies.  We komen naar de instructietafel om de instructie te krijgen die we nodig hebben. Na de instructie gaan we zelf aan de slag. We werken dan in de klas of op de leerpleinen. Het kan ook zijn dat sommige kinderen verlengde instructie krijgen, de juf geeft dan extra uitleg en helpt ons wat langer met iets dat we lastig vinden. 

Lezen

In de bovenbouw staat het technisch lezen vooral op het rooster om het leesniveau van de leerlingen te onderhouden. Dit is afwisselend; vrij lezen of instructie technisch lezen met Estafette boeken. Daarnaast moet er elke dag iemand een moeilijk woord, naar eigen keuze, opzoeken en uit typen zodat we een dag lang het woord centraal stellen.
De instructie van begrijpend lezen wordt gegeven aan de hand van Nieuwsbegrip. Een keer per week maken de leerlingen zelfstandig begrijpend lezen met nieuwsbegrip XL. De leerlingen krijgen zo nodig de tekst mee naar huis om te oefenen. Er kan ook thuis op de computer gewerkt worden met www.nieuwsbegrip.xl.

Rekenen

We gebruiken de rekenmethode 'Wereld in getallen' dat doen we met Snappet. We maken de reken-, spelling- en taallessen op onze Chromebook. We krijgen dan eerst instructie van de juf en maken dan de opdrachten. Daarna kunnen we extra met het leerdoel werken, Snappet zorgt dat de opdrachten worden aangepast op ons eigen niveau. Als we het dan nog lastig vinden kan de juf het doel van de les in ons werkpakket zetten. In het werkpakket staan dus voor iedereen andere doelen waar we mee kunnen oefenen.

In groep 7 rekenen we tot 1000 000 en gaan we verder met breuken en maken we kennis met de procent sommen.
In groep 8 rekenen we met getallen groter dan 1000 000 000  en gaan we verder met breuken en procenten. Daarnaast gaan we rekenen met oppervlakte (m²), inhoud (m³), verhoudingen en zelfs al een beetje wiskunde.
 

Taal en spelling

Bij taal werken we met de methode 'Taal op maat'. We oefenen in woord- en zinsbouw, woordenschat, spreken, luisteren en stellen. Dit doen we via Snappet maar soms krijgen we van de juf ook extra werkbladen om te oefenen of schrijfopdrachten op papier.

Spelling wordt geoefend in blokken waarin bepaalde spellingsproblemen aan de orde komen. Bij spelling werken we met de methode 'Spelling in beeld'. Ook dit doen we op Snappet. We sluiten elk blok af met een dictee. Gelukkig is er altijd eerst een oefendictee, de juf zet onze leerdoelen dan weer in het werkpakket zodat we nog kunnen oefenen met wat we lastig vinden. Sommige kinderen krijgen de woordpakketten mee naar huis, om nog eens extra te oefenen.

Schrijven

Zowel in groep 7 als in groep 8 oefenen we het schrijven in een schrijfschrift. In de loop van groep 7 gaan de kinderen werken aan hun eigen handschriftontwikkeling.

Wereldoriëntatie

Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Al deze vakken worden niet meer apart gegeven. We werken met de methode Blink. We krijgen hierbij thematisch les over een onderwerp. Wij hebben hier voor gekozen omdat het ontwikkeld is om zaakvakken en creatieve vakken te kunnen aanbieden op een manier die passen bij de belevingswereld van de kinderen. Na de introductielessen van de juf mogen we zelf onderzoek doen. We doorlopen de cyclus van onderzoekend leren; verkennen, vragen, plannen, onderzoeken, concluderen, maken, verbeteren, presenteren. We ontwikkelen daarbij ook allerlei vaardigheden zoals informatie opzoeken en beoordelen en samenvatten.

In groep 7 krijgen we ook de topografie van Europa, in groep 8 wordt De wereld aangeboden.  Dat oefenen we op 'Topomasters'. 

Buitenwijs

We nemen ook deel aan de projecten van Buitenwijs. De ene keer een project in de klas, een andere keer trekken we erop uit.

Kunstmenu

Onze school doet mee aan een kunstmenu, een kunst- en cultuurprogramma van de gemeente Lopik. Elk jaar organiseren zij allerlei verschillende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: een schrijver in de klas, muziek- of theatervoorstelling, zelf kunst maken.

Ook geeft onze juf elke week handvaardigheid, tekenen, muziek en/of dramales. Soms koppelt zij dit aan het thema van Blink. Maar ze kan ook goed zelf lessen bedenken.

Gym

Een keer per week, op de dinsdag, hebben wij gym in sportzaal de Wiekslag. We gymmen tegelijk met groep Groen  en groep Paars. In de gymzaal doet groep 6 mee met onze les. Meestal hebben we in de ene zaal een spelles en in de andere zaal een les met materiaal. Op de helft van de tijd wisselen we dan van zaal zodat we allebei de onderdelen kunnen doen.

Verkeer

Verkeer wordt gegeven aan de hand van de boekjes van Veilig Verkeer Nederland: Op voeten en fietsen.
Thema's die dit jaar aan bod komen zijn: verkeersborden, de fiets, voorrang, speciaal voor fietsers, voorgaan en voor laten gaan, spelen en lopen in jouw buurt, op de rotonde. Dit jaar nemen we weer deel aan het landelijk theoretisch verkeersexamen.

Werktijd

We hebben bijna elke dag 'werktijd'. Dat is heel fijn want dan kunnen we aan onze weektaak werken of oefenen met eigen doelen uit het werkpakket van rekenen, taal en/of spelling. Soms helpt de juf ons individueel of in een groepje met iets dat we lastig vinden.
 

Huiswerk

Elke week krijgen we huiswerk mee. Voor groep 7 en 8 krijgen we elke week een reken- en spellingsblad mee naar huis. Ook krijgen we leerwerk voor Engels en soms ook voor andere vakken mee.  We kijken het huiswerk altijd klassikaal na, dan weten we meteen hoe goed we het gemaakt hebben.  

Feesten, verjaardagen en kamp

Door het jaar heen vieren we met de hele school verschillende feesten, denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Carnaval, Kerst en het Suikerfeest. Eens per maand vieren we groots de verjaardagen van de kinderen met de gehele bovenbouw. Hierbij mogen de kinderen zelf de traktatie bedenken en klaarmaken onder begeleiding van een leerkracht. De verjaardagen van de meesters en juffen vieren we op één dag met een groot schoolfeest.  De combinatie groep 7/8 gaat ieder jaar op kamp. We proberen een bestemming te vinden die niet alleen leuk en ontspannend is, maar waar we ook nog iets van kunnen leren. 
 
We doen altijd ons best om naast het harde werken het zo gezellig mogelijk te maken.


De juffen van groep oranje: 

Maandag  t/m woensdag                         juf Dominique
Donderdag t/m vrijdag                             juf Pam 

Wilt u in contact  komen met de leerkracht van deze groep? Stuur een berichtje naar
dominique.nillesen@dezomergaard.nl of ib@dezomergaard.nl
 

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender