Vreedzame School

We willen De Zomergaard een fijne en veilige school houden voor en door alle leerlingen, leerkrachten en ouders. We maken daarom gebruik van de methode Vreedzame School. De lessen van de Vreedzame School vinden plaats in de klas.
 
De Vreedzame School is een programma dat er naar streeft om de school een veilige plek te laten zijn. Het uitgangspunt hierbij is dat de school een gemeenschap is waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waarin iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat. Hierbij neemt de Vreedzame School conflicthantering als uitgangspunt.
 
Met dit programma leren leerlingen en leerkrachten hoe je beter met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn: een win-win situatie. Het programma mikt op een school- en klassenklimaat waarin samenwerking en verantwoordelijkheid van leerlingen zelf centraal staat. De Vreedzame School is een programma voor de gehele basisschool. Elk schooljaar wordt, in thema's,  de leerlingen een breed scala aan activiteiten aangeboden.
In de groepen wordt gewerkt aan de volgende thema's:
-         onze klas
-         conflicten
-         communicatie
-         gevoelens
-         mediatie
-         anders en toch samen
 
De leefregels
Om ervoor te zorgen dat iedereen zich op De Zomergaard thuis voelt, zijn duidelijke gezamenlijke afspraken en regels nodig:
1.       Wij zijn vriendelijk en aardig voor elkaar
2.       Wij houden rekening met elkaar
3.       Wij zorgen goed voor de spullen van onszelf en van een ander
4.       Wij zorgen ervoor dat het tijdens het werken rustig is in de school
5.       Wij lopen rustig in de school
 
Met de leerlingen worden ook de omgangsregels vastgesteld:
Leerlingen en volwassenen (ouders en leerkrachten) gaan respectvol met elkaar om.
•        Ik spreek de ander aan bij zijn/haar echte naam
•        Ik ben belangrijk voor de groep en zal meewerken aan een goede sfeer
•        Als iemand mij hindert, vraag ik die persoon ermee te stoppen
•        Als iemand zegt: "Stop hou op", dan stop ik direct
•        Ik doe mijn best om ruzies uit te praten. Dat kan zonder hulp, met hulp van een mediator of met de hulp van de meester of juf
•        Ik lach met elkaar, niet om elkaar
•        Als er iemand wordt gepest, dan vertel ik dit aan de juf/meester. Dit is geen klikken maar helpen!
 
Bovenstaande afspraken gelden als basis voor de groepsregels, die elk jaar worden vastgesteld. De groepsregels worden duidelijk zichtbaar opgehangen in de klas. Binnen de school hebben wij ook een veiligheidsplan. De veiligheidscoördinator van onze school is Mariska Zwanenburg.
 

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender