Klachtenregeling

Voor alle scholen van de Stichting Trinamiek is een klachtenregeling van kracht voor iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Dit zijn leerkrachten, directie en ander personeel, en ook ouders/verzorgers, leerlingen, vrijwilligers etc. De bedoeling van de regeling is ervoor zorg te dragen dat eventuele klachten op een zorgvuldige wijze worden behandeld. Dat is in het belang van de rechtstreeks betrokken personen en werkt ook door in de schoolgemeenschap als geheel. Een klacht kan gaan over zorg of ongenoegen, een gedraging, een beslissing of het juist niet nemen van die beslissing door een ander, die ook deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Het kan gaan over klachten die te maken hebben met de didactische en/of pedagogische en/of organisatorische aanpak op school, maar ook over: onheuse bejegening, pesten, mishandeling, discriminatie, (seksuele) intimidatie of inbreuk op de privacy.
 

Voor het bespreken van een klacht is onderstaand schema van toepassing.

stroomschema klachtenregeling

Interne contactpersoon

De contactpersoon ontvangt de klacht en brengt het probleem in kaart. Afhankelijk van de klacht informeert, bemiddelt of verwijst de contactpersoon. Ook geeft de contactpersoon uitleg over de klachtenregeling. De contactpersoon verwijst zo nodig naar het bestuur van Trinamiek en/of een externe vertrouwenspersoon. De contactpersoon doet daarnaast voorstellen voor preventie en beleid. Voor De Zomergaard is dit Pam Kattenburg (ib@dezomergaard.nl).

Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon kan rechtstreeks en na verwijzing door de intern contactpersoon worden benaderd. De vertrouwenspersoon ontvangt de klacht en brengt het probleem in kaart. Daarna zal zij nagaan of hij/ zij door bemiddeling het probleem/geschil kan oplossen.

De externe vertrouwenspersoon voor ouders is mevrouw Rita Wielemaker

De klachtenregeling van Trinamiek vindt u op de website van Trinamiek Algemene informatie over een klacht over het onderwijs indienen, vindt u op www.oudersonderwijs.nl/thema-s/klachten/

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Er is een centraal telefoonnummer voor de vertrouwensinspecteurs: tel. 0900- 1113111. Het betreft meldingen n.a.v. seksuele intimidatie, misbruik en psychisch of fysiek geweld.

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender