Passend Onderwijs

Passend onderwijs zorgt ervoor dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school. De school moet zo goed mogelijk onderwijs bieden aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben.
Het uitgangspunt van Passend onderwijs is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen om voor elke leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren (ondersteuningsplicht). Het is de plicht van schoolbesturen om ervoor te zorgen dat voor alle kinderen met speciale onderwijsbehoeften een passende plek wordt gevonden. Dat kan op de school zelf zijn, maar ook op een andere school binnen het samenwerkingsverband, die beter aansluit bij die onderwijsbehoefte. Deze ondersteuningsplicht van het bestuur geldt voor alle kinderen die worden aangemeld of al ingeschreven zijn.
Alle scholen binnen Trinamiek bieden een basis onderwijsaanbod, daar hoort ook ondersteuning bij. De leerkrachten zullen ondersteuning moeten bieden aan kinderen die wat extra's nodig hebben. Er moeten keuzes gemaakt worden wat betreft de mogelijkheden in de groep en in de school. Deze afspraken en werkwijze zijn continu aan verandering onderhevig. Als school blijven we investeren in het professionaliseren van de leerkrachten om steeds meer zelf, in de school, te kunnen doen aan preventieve en licht curatieve interventies. Voor meer informatie over de leerlingenzorg verwijzen wij u naar het School Ondersteunings Profiel (SOP).

Het samenwerkingsverband Profi Pendi
Profi Pendi is het samenwerkingsverband voor primair onderwijs, waar de Zomergaard bij is aangesloten. Het bestaat uit 15 schoolbesturen, 79 scholen inclusief 4 scholen voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en 1 school voor Speciaal Onderwijs (SO) in de regio's Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. Zoals de naam Profi (passend) Pendi (samen) al aangeeft, zorgen we met elkaar en met ouders dat elk van de bijna 17.000 leerlingen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod krijgt.

De opdracht van Profi Pendi is als volgt: kinderen moeten zich op school optimaal kunnen ontwikkelen, dichtbij huis. Als de basisschool en de ouders samen tot de conclusie komen dat er meer ondersteuning nodig is dan de school kan bieden, vragen ze bij het onderwijs expertise centrum (OEC) een multidisciplinair overleg (MDO) aan. Dat doet de school, altijd in overleg met de ouders. In zo'n overleg gaan ouders, leerkracht en intern begeleider in gesprek met één of meer externe deskundigen. Het samenwerkingsverband zorgt er op deze manier voor een netwerk van ondersteuningsmogelijkheden rondom het kind, de scholen en eventueel de ouders. Dat vraagt een grote mate van samenwerking met organisaties die ook rondom het kind, de school en het gezin ondersteuning verzorgen. Denk aan Centra voor Jeugd en Gezin en de Jeugdgezondheidszorg. Meer informatie staat op www.profipendi.nl.

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender