Koffie-ochtend

Wat houdt een koffie-ochtend in?

De koffie-ochtend biedt onze school de mogelijkheid om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met ouders over het onderwijs op school. Het is, naast de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad, een extra overlegvorm. De aanwezige oudergroep fungeert als klankbord voor de directie, waarin ouders constructief kunnen meepraten over nieuwe plannen of hun mening kunnen geven over bepaalde onderwerpen/thema's. Deze kunnen door ouders, teamleden, MR of OR bij de directie worden aangedragen. De voorbereiding van de bijeenkomst vindt plaats door het team. Er zijn 5 koffieochtenden per schooljaar.

Waarom de koffie-ochtenden?

Door de mogelijkheid te creëren van de koffie-ochtenden willen wij:
  • de ouderbetrokkenheid bij onze school en ons onderwijs vergroten;
  • waar mogelijk komen tot verbeteringen van ons onderwijs;
  • toelichting geven op keuzes van de school;
  • peilen wat er onder ouders leeft en hoe gedacht wordt over bepaalde onderwerpen/thema's.

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender