Ouderpanel

Wat is een Ouderpanel?

Het Ouderpanel biedt onze school de mogelijkheid om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een groep ouders over het onderwijs op school. Het is, naast de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad, een extra overlegvorm. Het Ouderpanel fungeert als klankbord voor de directie waarin ouders constructief kunnen meepraten over nieuwe plannen of hun mening kunnen geven over bepaalde onderwerpen/thema's. Deze kunnen door ouders, teamleden, MR of OR bij de directie worden aangedragen. De voorbereiding van de bijeenkomst vindt plaats door team.  Het panel komt 5 keer per schooljaar bij elkaar.

Waarom een Ouderpanel?

Door te werken met het Ouderpanel willen wij:
  • de betrokkenheid van ouders bij onze school en ons onderwijs, vergroten;
  • waar mogelijk komen tot verbeteringen van ons onderwijs;
  • verhelderen van keuzes die school maakt, heeft gemaakt of wil maken;
  • peilen wat er onder ouders leeft en hoe gedacht wordt over bepaalde onderwerpen/thema's.

 

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender