Onze identiteit 

Wij zijn trots op het feit dat wij een openbare school zijn. Bij ons is iedere leerling welkom, ongeacht godsdienst, levensbeschouwing of sociale herkomst. Ieders geloof of levensovertuiging wordt gerespecteerd. Wij hebben aandacht voor onze multiculturele samenleving. Dit is gericht op het ontwikkelen van waarden en normen zoals: respect, openheid, contact, vertrouwen, geborgenheid, structuur die veiligheid biedt, gezamenlijkheid, solidariteit en verdraagzaamheid.
 
Dit is zichtbaar in de persoonlijke en professionele omgang van leraren, ouders en leerlingen met elkaar. De school besteedt daar binnen het lesprogramma ook aandacht aan. Wij laten bewust en open verschillende godsdiensten en levensovertuigingen aan de orde komen. Kerstmis wordt op onze school meer gevierd als een feest waarbij alle geloven/levensovertuigingen elkaar ontmoeten. Het gaat dus niet alleen over het kerstfeest zoals het Christendom dat beleeft maar het wordt in een veel breder kader geplaatst. Wij besteden aandacht aan vieringen en feesten, die door de leerlingen thuis ook gevierd worden.
 
Ook binnen ons thematisch onderwijs wordt aandacht geschonken aan burgerschapsvorming, de multiculturele samenleving en verschillende godsdiensten. 

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender