Mediatoren

Leerlingen uit groep 7 of 8 kunnen, mits zij dit zelf willen, mediator worden. Zij volgen een training waarin zij met behulp van een stappenplan ervaring opdoen hoe zij in kleine conflicten kunnen bemiddelen. Positief en constructief met conflicten omgaan is niet eenvoudig. De leerling-mediatoren lukt het om met behulp van het aangeleerde stappenplan kleine conflicten tussen leerlingen te helpen oplossen.

Het programma streeft naar:
Een schoolcultuur met:
-         grotere verantwoordelijkheid van leerlingen
-         meer betrokkenheid bij elkaar
-         blijvend werken aan een veilige sfeer
 
Professionele houding bij de leerkrachten door:
-         bewust bouwen aan een groepsklimaat
-         onderzoeken eigen houding en vaardigheden
-         openheid, bereidheid tot gelijkwaardige interactie
-         instructie en klassenmanagement onderling op elkaar afstemmen
 
Gedrag van leerlingen die:
-         sociale en emotionele vaardigheden beheersen
-         vaardig zijn in conflicthantering en trainen (o.a. mediatie).

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender